– – – – – – – – – – –

Следвайте ме

YouTube
Twitter
LinkedIn
Facebook

– – – – – – – – – – – –

Категории

Новини

WALK-MAN robot

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Снимков материал

Selected best photos

Революция на рецензирането

Тази страница е налична само на следните езици: English.

IEEE Technical Committee on Robot Learning

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Who is Peter Joseph?

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Zeitgeist Addendum

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Zeitgeist: Moving Forward

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Върховен тест на човешкия характер

Върховния тест на характера

Писане на добри научни статии

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Любими цитати

Тази страница е налична само на следните езици: English.

PhD comics

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Вдъхновение

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Лекции по мехатроника и роботика

Идеята е тук да бъдат поместени български лекции по мехатроника и роботика, любезно предоставени от техния автор: проф. д.м.н. Любомир Лилов.

Професор Лилов оглавява магистърската програма по мехатроника и роботика във Факултета по Математика и Информатика (ФМИ) на Софийски Университет (СУ).

Изтеглете от тук предметното съдържание на: Магистърската програма по Мехатроника и роботика

… предстои продължение …

Роботиката в България

Що е то роботика и има ли почва у нас?

Или казано другояче:

Кратка история на роботиката в България

предстои…

РОБКО-1

пропускаме много възможности за финансиране, напр. чрез непрекъснатите конкурси за финансиране на проекти от ЕС и т.н.

Библиография:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Робот

Invited talk

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Английско-Български Научен Речник

Реших да се опитам да създам нещо като съвременен Английско-Български Научен Речник, който да съдържа нови и модерни научни термини заедно с техния удачен превод на български език. Повечето от включените думи са прекалено нови и все още нямат наложен превод на български, която е една от основните причини да се захвана със създаването на този речник, за да предложа подходящи български термини за превод на новите английски термини.

Настоящата версия съдържа главно научни термини от роботика и машинно самообучение, тъй като това са основните области на моите научни изследвания.

–Петър

===================================

robot – робот
robotic – роботизиран
robotics – роботика
roboticist – специалист по роботика; роботик/роботици ??? (подобно на математик/математици ?); роботник ??

advanced robotics – висша роботика / съвременна роботика? / напредничава роботика?

machine learning – машинно обучение / машинно самообучение (понеже на български и двете думи learning & teaching се превеждат като „обучение“)
machine teaching – машинно обучение

supervised learning
unsupervised learning
reinforcement learning – подсилващо самообучение
semi-supervised learning

inverse kinematics – обратна кинематика
cyborg – киборг
humanoid – хуманоид
robotic arm – роботизирана ръка
Euler angles – Ойлерови ъгли
robot joints – стави на робота
robot links – звена на робота
degrees of freedom – степени на свобода (степени на подвижност?)

biorobotics – биороботика

control policy – схема (политика?) на управление
optimal control – оптимално управление / оптимален контрол?

curl – вихър (ротор) – http://en.wikipedia.org/wiki/Curl_(mathematics)

goniometer – ъгломер / транспортир

torque – въртящ момент

to be continued…
===================================

Робот iCub

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Reinforcement Learning

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Робот COMAN

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Учещи се роботи

Тази страница е налична само на следните езици: English.

Обучение на роботи

Тази страница е налична само на следните езици: English.

50 години роботика

50 години роботика
д-р Петър Кормушев

Тази година (2011 г.) се навършват 50 години от създаването на първия индустриален робот (Унимат, създаден през 1961 г.).

Български учени по роботика

Поддържам списък на активни български учени, занимаващи се с роботика и машинно обучение:

 • Петър Кормушев е ръководител на научно-изследователски екип в Италианския Институт по Технологии, занимаващ се с методи за обучение на роботи.
 • Драгомир Н. Ненчев е професор в Токийския градски университет, работещ по контрол на движението и силата на роботи, хуманоидни роботи, сервизни роботи, и космически роботи.
 • Любомир Лилов е професор в Софийски Университет, ръководещ магистратурата по Механика и Роботика към Факултета по Математика и Информатика (ФМИ).
 • Росен Дянков е автор на платформата OpenRAVE за роботи, главно предназначена за планиране на манипулационни задачи за роботи.
 • Александър Стойчев е професор в университета в Айова, САЩ. Той е конструирал двурък робот от два манипулатора Barrett WAM и се занимава с методи за само-обучение на роботи.
 • Живко Синапов е докторант при проф. Александър Стойчев.
 • Александър А. Петров е асистент професор в университета в Охайо, САЩ.
 • Иван Калайков е професор в университета в Оребро, Швеция.
 • Димитър Н. Димитров е пост-докторант в университета в Оребро, Швеция.
 • Тодор Стоянов е докторант в университета в Оребро.
 • Станимир Драгиев е докторант в CoR-Lab / TU Berlin.
 • Николай Жечев е докторант в TU Berlin.
 • Костадин Г. Костадинов е професор по мехатроника и роботика в катедрата по „Мехатронни системи“ на БАН.
 • Красимир Д. Коларов е преподавал роботика в университета Станфорд, а сега работи в Apple.
 • Анелия Ангелова е завършила докторантура в Калифорнийския институт по технологии през 2007 г., а сега работи в Google.
 • Найден Шиваров и Недко Шиваров са членове на групата по сервизни роботи в Централната лаборатория по мехатроника в БАН, работеща по проекта SRS FP7.
 • Бойчо Кокинов е асоц. професор в Нов български университет. Неговата научна дейност е свързана повече с когнитивни науки, отколкото с роботика.
 • Петко Кирязов е асоц. професор в Института по механика на БАН.
 • Кирил Кирязов е докторант в University of Skövde, Швеция.
 • Николай Стефанов се занимава с научна работа в Техническия университет в Мюнхен, Германия.
 • Емануел/Емо Тодоров е асоц. професор в университета във Вашингтон, САЩ.
 • Владимир Заманов преподава роботика в Техническия университет в София.
 • Иван Дряновски следва докторантура в CCNY (Градски колеж на Ню Йорк), като работи по 3D SLAM и Micro Air Vehicle Navigation.
 • Драгомир Ангелов е бил докторант в Stanford University, като си е сътрудничил с проф. Sebastian Thrun в областта на машинно зрение за роботи. Сега работи в Гугъл в Mountain View.
 • Димитър Иванов Чакъров е асоц. професор в катедрата по Мехатронни Системи на БАН.
 • Евтим Венец Захариев e асоц. професор и ръководител на секцията по Динамика и оптимизация на управлявани механични системи към БАН.
 • Андрей Попов е в Hamburg University of Technology, занимава се с изследвания в областта на UAV роботи (по-специално quadrocopters и H-infinity контролери).
 • Марин Кобиларов е пост-докторант по управление и динамични системи в Caltech, занимава се с планиране и контрол на движения.
 • Боян Якимовски е изпълнителен директор на фирма Bionics4Robotics, която се занимава с роботика и изкуствен интелект и е базирана в Мюнхен, Германия.
 • Илиян Бонев е професор, който се занимава с прецизна роботика и паралелни манипулатори в ETS, Канада.
 • Роко Чакъров работи в SCHUNK в Германия. Занимава се с производство на леки и модулни роботи.
 • Александър Гегов е преподавател в University of Portsmouth, Англия. Основните му научни интереси са в областта на computational intelligence.
 • Димитър Х. Стефанов работи в Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).
 • Данаил Стоянов работи в Department of Computer Science, University College London (UCL), в областта на медицинската роботика.
 • Андон Топалов е професор в катедрата по системи за контрол в Техническия Университет София, клон Пловдив.
 • Петко Хр. Петков е професор в катедрата по системи и контрол в Техническия Университет София.
 • Стефан Марков е бил студент в университета в Бремен, Германия. Научна област: Robot Perception and Learning, AI, Mobile Sensor Networks.
 • Чавдар Папазов е пост-докторант в Техническия университет в Мюнхен, Германия. Научна област: 3D регистрация и разпознаване на предмети.
 • Светлин Пенков е студент в Университета в Единбург, Англия.
 • Атанас Попов е професор в инженерния факултет на университета в Нотингам, Англия.
 • Цветан Рачев е директор на Института по напреднало производство в университета в Нотингам, Англия.
 • Николай Атанасов е докторант в лабораторията GRASP на университета в Пенсилвания, Филаделфия, САЩ.
 • Калин Гочев е докторант в университета в Пенсилвания, САЩ.
 • Марина Хорн е докторант в университета в Хайделберг, Германия.
 • Галина Цветкова е доцент в Института по Механика, БАН, България.
 • Велин Димитров е докторант в Worcester Polytechnic Institute (WPI), САЩ.

Ако сте активен български учен в сферата на роботиката, ще се радвам ако се свържете с мен, за да Ви добавя към този списък.


List of other Bulgarian robotics enthusiasts and hobbyists:


List of robotics related events and websites in Bulgaria: