– – – – – – – – – – –

Следвайте ме

YouTube
Twitter
LinkedIn
Facebook

– – – – – – – – – – – –

Категории

Новини

Английско-Български Научен Речник

Реших да се опитам да създам нещо като съвременен Английско-Български Научен Речник, който да съдържа нови и модерни научни термини заедно с техния удачен превод на български език. Повечето от включените думи са прекалено нови и все още нямат наложен превод на български, която е една от основните причини да се захвана със създаването на този речник, за да предложа подходящи български термини за превод на новите английски термини.

Настоящата версия съдържа главно научни термини от роботика и машинно самообучение, тъй като това са основните области на моите научни изследвания.

–Петър

===================================

robot – робот
robotic – роботизиран
robotics – роботика
roboticist – специалист по роботика; роботик/роботици ??? (подобно на математик/математици ?); роботник ??

advanced robotics – висша роботика / съвременна роботика? / напредничава роботика?

machine learning – машинно обучение / машинно самообучение (понеже на български и двете думи learning & teaching се превеждат като „обучение“)
machine teaching – машинно обучение

supervised learning
unsupervised learning
reinforcement learning – подсилващо самообучение
semi-supervised learning

inverse kinematics – обратна кинематика
cyborg – киборг
humanoid – хуманоид
robotic arm – роботизирана ръка
Euler angles – Ойлерови ъгли
robot joints – стави на робота
robot links – звена на робота
degrees of freedom – степени на свобода (степени на подвижност?)

biorobotics – биороботика

control policy – схема (политика?) на управление
optimal control – оптимално управление / оптимален контрол?

curl – вихър (ротор) – http://en.wikipedia.org/wiki/Curl_(mathematics)

goniometer – ъгломер / транспортир

torque – въртящ момент

to be continued…
===================================