– – – – – – – – – – –

Следвайте ме

YouTube
Twitter
LinkedIn
Facebook

– – – – – – – – – – – –

Категории

Новини

Роботиката в България

Що е то роботика и има ли почва у нас?

Или казано другояче:

Кратка история на роботиката в България

предстои…

РОБКО-1

пропускаме много възможности за финансиране, напр. чрез непрекъснатите конкурси за финансиране на проекти от ЕС и т.н.

Библиография:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Робот