– – – – – – – – – – –

Следвайте ме

YouTube
Twitter
LinkedIn
Facebook

– – – – – – – – – – – –

Категории

Новини

Научна дейност

Научните ми изследвания в областта на машинното обучение са фокусирани върху алгоритми за подсилващо обучение (Reinforcement Learning) и обучение чрез имитация (Imitation Learning), както и техните приложения за управление на роботи (Robot Control) и интеракция между хора и роботи (Human-Robot Interaction).


Повече информация за моите научни изследвания:

  • Публикации – научните ми статии, включително в списания и конференции
  • Проекти – описания на научни проекти, в които съм участвал
  • Снимки – избрани снимки с роботи, които съм използвал в научните си експерименти
  • Видео клипове – избрани видео клипове от експериментите ми с роботи
  • Медийни изяви – новини, статии и предавания, в които отразяват мои научни експерименти


Научните ми интереси включват:

  • Machine Learning (esp. Reinforcement learning, Imitation learning)
  • Robotics (esp. Robot learning, Robot control, Human-Robot Interaction)
  • Data Mining (esp. Medical data visualization)
  • Computational biology (e.g. protein sequencing)
  • Semantic Web Services


Ключови думи:

robotics, machine learning, artificial intelligence, computational intelligence, semantic web, software development, project management, medical informatics, human genome, protein sequencing, optimizations, computer simulation, advanced algorithms and data structures, robot programming by demonstration, humanoid robots, learning by imitation


Можете да посетите страницата на предишната ми лаборатория в Токийския институт по технологии.

Също така, поддържам списък с български учени, които се занимават активно с роботика, нещо като онлайн „Виртуално българско научно общество“ по роботика. Можете да намерите списъка тук: Български учени по роботика.