– – – – – – – – – – –

Следвайте ме

YouTube
Twitter
LinkedIn
Facebook

– – – – – – – – – – – –

Категории

Новини

Български учени по роботика

Поддържам списък на активни български учени, занимаващи се с роботика и машинно обучение:

 • Петър Кормушев е ръководител на научно-изследователски екип в Италианския Институт по Технологии, занимаващ се с методи за обучение на роботи.
 • Драгомир Н. Ненчев е професор в Токийския градски университет, работещ по контрол на движението и силата на роботи, хуманоидни роботи, сервизни роботи, и космически роботи.
 • Любомир Лилов е професор в Софийски Университет, ръководещ магистратурата по Механика и Роботика към Факултета по Математика и Информатика (ФМИ).
 • Росен Дянков е автор на платформата OpenRAVE за роботи, главно предназначена за планиране на манипулационни задачи за роботи.
 • Александър Стойчев е професор в университета в Айова, САЩ. Той е конструирал двурък робот от два манипулатора Barrett WAM и се занимава с методи за само-обучение на роботи.
 • Живко Синапов е докторант при проф. Александър Стойчев.
 • Александър А. Петров е асистент професор в университета в Охайо, САЩ.
 • Иван Калайков е професор в университета в Оребро, Швеция.
 • Димитър Н. Димитров е пост-докторант в университета в Оребро, Швеция.
 • Тодор Стоянов е докторант в университета в Оребро.
 • Станимир Драгиев е докторант в CoR-Lab / TU Berlin.
 • Николай Жечев е докторант в TU Berlin.
 • Костадин Г. Костадинов е професор по мехатроника и роботика в катедрата по „Мехатронни системи“ на БАН.
 • Красимир Д. Коларов е преподавал роботика в университета Станфорд, а сега работи в Apple.
 • Анелия Ангелова е завършила докторантура в Калифорнийския институт по технологии през 2007 г., а сега работи в Google.
 • Найден Шиваров и Недко Шиваров са членове на групата по сервизни роботи в Централната лаборатория по мехатроника в БАН, работеща по проекта SRS FP7.
 • Бойчо Кокинов е асоц. професор в Нов български университет. Неговата научна дейност е свързана повече с когнитивни науки, отколкото с роботика.
 • Петко Кирязов е асоц. професор в Института по механика на БАН.
 • Кирил Кирязов е докторант в University of Skövde, Швеция.
 • Николай Стефанов се занимава с научна работа в Техническия университет в Мюнхен, Германия.
 • Емануел/Емо Тодоров е асоц. професор в университета във Вашингтон, САЩ.
 • Владимир Заманов преподава роботика в Техническия университет в София.
 • Иван Дряновски следва докторантура в CCNY (Градски колеж на Ню Йорк), като работи по 3D SLAM и Micro Air Vehicle Navigation.
 • Драгомир Ангелов е бил докторант в Stanford University, като си е сътрудничил с проф. Sebastian Thrun в областта на машинно зрение за роботи. Сега работи в Гугъл в Mountain View.
 • Димитър Иванов Чакъров е асоц. професор в катедрата по Мехатронни Системи на БАН.
 • Евтим Венец Захариев e асоц. професор и ръководител на секцията по Динамика и оптимизация на управлявани механични системи към БАН.
 • Андрей Попов е в Hamburg University of Technology, занимава се с изследвания в областта на UAV роботи (по-специално quadrocopters и H-infinity контролери).
 • Марин Кобиларов е пост-докторант по управление и динамични системи в Caltech, занимава се с планиране и контрол на движения.
 • Боян Якимовски е изпълнителен директор на фирма Bionics4Robotics, която се занимава с роботика и изкуствен интелект и е базирана в Мюнхен, Германия.
 • Илиян Бонев е професор, който се занимава с прецизна роботика и паралелни манипулатори в ETS, Канада.
 • Роко Чакъров работи в SCHUNK в Германия. Занимава се с производство на леки и модулни роботи.
 • Александър Гегов е преподавател в University of Portsmouth, Англия. Основните му научни интереси са в областта на computational intelligence.
 • Димитър Х. Стефанов работи в Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).
 • Данаил Стоянов работи в Department of Computer Science, University College London (UCL), в областта на медицинската роботика.
 • Андон Топалов е професор в катедрата по системи за контрол в Техническия Университет София, клон Пловдив.
 • Петко Хр. Петков е професор в катедрата по системи и контрол в Техническия Университет София.
 • Стефан Марков е бил студент в университета в Бремен, Германия. Научна област: Robot Perception and Learning, AI, Mobile Sensor Networks.
 • Чавдар Папазов е пост-докторант в Техническия университет в Мюнхен, Германия. Научна област: 3D регистрация и разпознаване на предмети.
 • Светлин Пенков е студент в Университета в Единбург, Англия.
 • Атанас Попов е професор в инженерния факултет на университета в Нотингам, Англия.
 • Цветан Рачев е директор на Института по напреднало производство в университета в Нотингам, Англия.
 • Николай Атанасов е докторант в лабораторията GRASP на университета в Пенсилвания, Филаделфия, САЩ.
 • Калин Гочев е докторант в университета в Пенсилвания, САЩ.
 • Марина Хорн е докторант в университета в Хайделберг, Германия.
 • Галина Цветкова е доцент в Института по Механика, БАН, България.
 • Велин Димитров е докторант в Worcester Polytechnic Institute (WPI), САЩ.

Ако сте активен български учен в сферата на роботиката, ще се радвам ако се свържете с мен, за да Ви добавя към този списък.


List of other Bulgarian robotics enthusiasts and hobbyists:


List of robotics related events and websites in Bulgaria: